×

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Serwis klimatyzacji u klienta z
wykorzystaniem interaktywnego terminarza w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD Dobra Widawa 

mająca na celu

Podjęcie pierwszego zatrudnienia i uruchomienie głównego źródła zarobkowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Iwejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mająca na celu “Założenie działalności gospodarczej i podjęcie pierwszego zatrudnienia w celu zwiększenia doświadczenia zawodowego i uzyskania źródła zarobkowania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tytuł operacji: Serwis klimatyzacji u klienta z
wykorzystaniem interaktywnego terminarza w celu rozwoju przedsiębiorczości na
terenie LGD Dobra Widawa,