Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Serwis klimatyzacji u klienta z wykorzystaniem interaktywnego terminarza  w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD Dobra Widawa mająca na celu:Podjęcie pierwszego zatrudnienia i uruchomienie głównego źródła zarobkowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.